Župnija sv. Cirila in Metoda

 
  

 

Začenjamo skupno pot

 

     Naše življenje lahko primerjamo potovanju. Vsi smo na poti. Na življenjsko pot smo stopili z rojstvom, še posebej pa mi kristjani s prejemom zakramenta svetega krsta. Potujemo, da dosežemo cilj. Cilj in smer poznamo - to je nebeško kraljestvo, občestvo z Bogom.  Jezusov nauk, evangelij nam kaže pravo pot in smer. Zato se bomo vedno znova  trudili, da bomo dobro poznali  vsebino  evangelija. Če se bomo poglabljali v evangelij, bomo lahko uravnavali pot po njem.

     Pred štirimi tedni sem prišel v župnijo Radenci, da vas spremljam na tej poti. Drug drugemu bomo sopotniki, spremljevalci. Duhovnikovo služenje je usmerjanje in poučevanje. Ko deli zakramente, deli božje milosti, v moči katerih lažje gremo proti cilju. Z medsebojno pomočjo in sodelovanjem si bomo prizadevali, da izpolnimo svoje poslanstvo, Božjo voljo.

     Pri tem nam bodo pomagala naša srečanja v raznih župnijskih skupinah, kjer bomo dejavno sodelovali in drug drugega spodbujali. Vabim, da nadaljujete pot, na kateri so vas doslej spremljali mnogi duhovniki. Ta pot bo lažja, če si bomo zaupali, če se bomo drug na drugega lahko zanesli in sprejemali  dobrohotne spodbude. Naš najpomembnejši sopotnik in spremljevalec je Jezus - naš veliki prijatelj, ki nas vabi, da pogosto prihajamo v cerkev, kjer nas čaka v Najsvetejšem zakramentu. Tukaj ga  lahko častimo, molimo in slavimo. Tukaj lahko po zakramentih prejemamo raznovrstne milosti. On je tista prava pot, resnica in življenje. Naj bo tudi naše krščanstvo v vsakdanjem življenju: pot, resnica in življenje.

Štefan Krampač, župnik

 

Aktualno

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ý