Verouk

Verouk poučujejo:

Helena Kos Poznič

Lidija Kos

Sandra Ružič

Mirjana Olaj Ljuboje

župnik