Verouk

Verouk poučujejo:

Helena Kos

Lidija Ko

Sandra Ružič

Mirjana Olaj Ljuboje

župnik