Samuel posluša - svetopisemske urice

Radenci
09.01.2018

SVETOPISEMSKE URICE – SAMUEL POSLUŠA BOGA

Otroci so skozi današnje srečanje spoznavali svetopisemsko zgodbo Samuel posluša Boga. Na začetku srečanja smo pripravili oltarček, zmolili molitev Zdrava Marija in poslušali pesem Samuel. prebrali smo zgodbo iz Svetega pisma. Po prebrani zgodbi sva še otrokom prikazali prizor z dramatizacijo. Razdelili sva jim male ritmične instrumente, s katerimi so preizkušali različne zvoke. Peli smo pesmice, otroci so jih spremljali z instrumenti. Ponovili smo pesmico Samuel, prav tako ob spremljavi. Sledila je delavnica z delovnimi listi na temo Samuel posluša Boga. Ko so končali so se po želji zaigrali po kotičkih.

Cilj današnjih svetopisemskih uric je, da otrok spozna svetopisemsko zgodbo – priliko in da je otrok pozoren na različne zvoke, ter razvija sposobnost koncentracije in notranje pozornosti.